30 มิถุนายน 2562 ภัยแล้งถล่มโคราชอย่างหนักในรอบหลายปี โค-กระบือเริ่มขาดน้ำอาหาร

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/593548

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรในตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง เริ่มขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติก็ตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรต้องไล่ต้อนโคกระบือไปแทะเล็มตอซังหญ้าแห้งตามไหล่ถนน เพราะไม่มีหญ้าสดให้กิน ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ก็มีไม่เพียงพอ  เกษตรกรบางรายต้องพาโคกระบือไปกินหญ้า และน้ำตามสระที่ยังพอมี ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านกว่า 4 กิโลเมตร ถึงแม้ว่าน้ำในสระหรือหนองน้ำในทุ่งนา จะมีสภาพเป็นขุ่นโคลน แต่ก็จำเป็นต้องปล่อยให้โค-กระบือลงไปกิน เกษตรกรผู้เลี้ยงโครายหนึ่ง กล่าวว่าตนมีโคจำนวน 12 ตัว แต่ปีนี้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนและรุนแรงกว่าทุกปี ทำให้หญ้าสดที่งอกตามป่าหรือทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้าน มีสภาพแห้งเหี่ยว ส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว